BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TARTIŞMASI

 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TARTIŞMASI

Türkiye, okul spor faaliyetlerinde bir beklenen reformları gerçekleştiremiyor. Çok şeyler beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu dönemde de okul spor faaliyetlerinde tepki çeken bir karar alındı. Önümüzdeki Eğitim Öğretim yılından itibaren Ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor dersi seçmeli dersler arasına alınması büyük tepki çekti. Bakanlığın Nisan ayı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre kararına göre , beden eğitimi dersi, “2020-201 öğretim yılından itibaren seçmeli dersler arasına alınmıştır “dedinildi. Karara başta beden eğitimi ve spor öğretmenleri başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş tepki gösterdi. En büyük tepkiyi de Türk Eğitim Sendikası gösterdi. Sendika, Genel Başkan Talip Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Dolgun imzasıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bizi yazı yazarak, kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Yazı da şu görüşlere yere verildi: “Milli Eğitim Bakanlığı’na
Bilindiği üzere, Bakanlığınıza bağlı ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor dersi zorunlu dersler arasında bulunmakta iken Nisan ayı Tebligler Dergisi’nde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre 2020-2021 öğretim yılından itibaren seçmeli dersler arasına alınmıştır. Yapılan değişikle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri beden eğitimi dersini seçmeleri durumunda alabileceklerdir. Bakanlığınızca bugüne kadarki yapılan uygulamalarda ve haftalık ders programlarında beden eğitimi dersi daima zorunlu dersler arasında almıştır.İlkokullarda 4.sınıftan itibaren beden eğitimi derslerinin beden eğitimi öğretmenleri tarafından okutulmasına yönelik düzenleme yapılarak beden eğitimi derslerine verilen önem gösterilmiştir. Ancak, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından beden eğitimi ve spor derslerinin zorunlu dersler arasından çıkarılarak seçmeli dersler arasına alınması kamuoyunda ve beden eğitimi öğretmenleri arasında büyük üzüntü ile karşılanmıştır.
Anayasamızın 59.maddesi uyarınca her yaştaki Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi için için gereken tedbirlerin devlet organlarınca alınması gerekmektedir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2.maddesinde Türk milli eğitim sisteminin genel amaçları düzenlenmiştir. Mezkur maddedin 2.fıkrasında, “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilimsel düşünme gücüne , geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı , kişilik ve teşebbüse değer veren , topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı,ve verimli kişiler olarak yetiştirmek “ifadelerine yer verilerek milli eğitim sisteminin genel amaçları arasında öğrencilerin beden, zihin, shlsk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmeleri amaçlanmıştır.Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin izlenmesi 2023 Eğitim Vizyon belgesinde yeralmaktadır. Bu amaca ulaşmanın en önemli faktörlerinden biri de öğrencilerin her hafta düzenli olarakbeden eğitimi ve spor derslerini okumaları gerekmektedir.Bu bakımdan ortaöğretim çağında olan öğrencilerimizim sağlık bir beden ve ruh sağlığıgelişimi için beden eğitimi ve spor dersii okumalarında büyük yarar bulunmaktadır.Hatta beden eğitimi ve spor ders saatlerinin artırılması büyük önem arz etmektedir.Bu bağlamda 2020-2021 eğitim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında uygulamaya başlancak olan haftalık ders çizelgesinin yeniden gözden geçirilerek beden eğitimi ve spor dersinin tekrar zorunlu dersler arasına alınması hususunda, Gereğini arz ederiz.”

 

Yorum Yap