SAHA KOMİSERLERİ’NİN BAŞKENT BULUŞMASI

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da toplanacak

203

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da toplanacak. Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Tiyatro Salonu’nda yapılacak kongre saat 10:00’da başlayacak.

SAHA KOMİSERLİĞİNİN TARİHÇESİ

Amatör ve Profesyonel müsabakalarda görev yapan Futbol Saha Komiserleri 1968-1992 yılları arası ilk yıllarda “Saha Müşahidi” sonraki yıllarda “Futbol Saha Komiseri” adı altında, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından atanarak görev yapmakta iken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1992 yılında özerk haline gelmesinden sonra, 28.08.1996 tarih, 22741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve daha sonra değişikliğe uğrayarak 30.11.2004 tarih, 25656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TFF “Futbol Saha Komiserleri Talimatı” ile görev tanımı ve sorumlulukları belirlenen Futbol Saha Komiserleri 54 ilde kurulan şubeler kanalıyla görevlendirilerek müsabaka organizasyonunu yapmaktadırlar. 17.04.2000 yılında Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığının kurulması ile 54 ilde bulunan şubeler, bu çatı altında faaliyetine devam etmektedir. Futbol Saha Komiserleri, Şube Başkanlıkları vasıtayla her yıl Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri tarafından vize edilerek, müsabakalarda görev yapmakta ve müsabaka raporlarını objektif ve tarafsız bir şekilde; TFF Talimatları, Genelgeler ve Etik kurallar çerçevesinde hazırlamakta, ayrıca İl Tertip Kurullarına bir temsilci göndererek katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Yoruma Kapalı.